Privacybeleid


 Persoonsgegevens die worden verwerkt

Vliegengordijnbestellen.nl kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van Vliegengordijnbestellen.nl, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een
contactformulier op de website aan Vliegengordijnbestellen.nl verstrekt. Vliegengordijnbestellen.nl kan de
volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

 Waarom Vliegengordijnbestellen.nl gegevens nodig heeft

Vliegengordijnbestellen.nl verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen
nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen
benaderen. Ook wil Vliegengordijnbestellen.nl u graag persoonlijk kunnen aanspreken in  conversaties en vermijden dat er telkens opnieuw gevraagd moet worden wat er aan de hand was.

Hoe lang Vliegengordijnbestellen.nl gegevens bewaart

Vliegengordijnbestellen.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan
een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Vliegengordijnbestellen.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,
waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw
browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag
op de website. Vliegengordijnbestellen.nl gebruikt deze informatie om de werking van de website
te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan
derden verstrekt.

Google Analytics

Vliegengordijnbestellen.nl maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de
websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Vliegengordijnbestellen.nl bij Google
zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het
privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google
Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om
rapporten over de Website aan Vliegengordijnbestellen.nl te kunnen verstrekken en om haar
adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk
wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Vliegengordijnbestellen.nl heeft hier geen invloed op. Vliegengordijnbestellen.nl heeft Google geen toestemming gegeven om via Vliegengordijnbestellen.nl verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@vliegengordijnbestellen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Vliegengordijnbestellen.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Vliegengordijnbestellen.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 Beveiligen

Vliegengordijnbestellen.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Vliegengordijnbestellen.nl maakt gebruik van
een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde
handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Vliegengordijnbestellen.nl
verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Vliegengordijnbestellen.nl op via info@vliegengordijnbestellen.nl. Vliegengordijnbestellen.nl is als volgt te bereiken:

Postadres: Scarlattistraat 7, 2035 PD Haarlem
Vestigingsadres: Scarlattistraat 7, 2035 PD Haarlem
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 39093615 Telefoon: +31 (0)23 303 34 88
E-mailadres: info@vliegengordijnbestellen.nl